Technické prohlídky, revize LPG

Dále Vám nabízíme montáž, demontáž, opravy, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel. Naše společnost je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti P/130/05/LPG/Ke/2003, vydané Českým sdružením pro technická zařízení.