Školení řidičů

Naše firma Vám může nabídnout také školení řidičů motorových vozíků. Školení se uskutečňuje buď přímo u zákazníků - s použitím jejich vozíků nebo v naší provozovně. Kurzy v naší provozovně se uskutečňují individuálně po telefonické dohodě. Ceny jsou vytvářeny v závislosti na počtu školených uchazečů.

Kvalifikaci pro provádění školení řidičů motorových vozíků prokazujeme certifikátem zkušebního komisaře motorových manipulačních vozíků s registračním číslem certifikátu ZK 449, vydaným Certifikačním orgánem pro certifikaci pracovníků při České společnosti pro manipulaci s materiálem - logistikou.